Menu

ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอุปกรณ์พกพา : SU Carry Map

           SU Carry Map พัฒนาเพื่อเป็นตัวช่วยในการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างง่าย มีความสะดวกในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยผู้ที่ทำการสำรวจอาจจะไม่ต้องออกสำรวจในพื้นที่โดยตรง แต่อาศัยบุคคลผู้มีความรู้ในพื้นที่เพื่อการช่วยในการสำรวจ

          SU Carry Map มีฟังค์ชั่นที่ช่วยในการสำรวจมากมาย ทั้ง การค้นหา ระบบ GPS การวัดระยะทาง พิมพ์แผนที่ การ exportข้อมูล การส่ง e-mail ข้อมูลแก่ผู้ร่วมงาน และอื่นๆ ทั้งยังสามารถใช้ได้ในหลายระบบปฏิบัติการ ทั้ง บน Window Desktop IOS และ Android (มีปัญหาการแสดงผลบางตัว) จึงทำให้ SU Carry Map นำมาช่วยในการสำรวจได้เป็นอย่างดี

ความต้องการของระบบ SU Carry Map

          SU Carry Map สามารถนำงานได้ใน 3 ระบบ ปฏิบัติการ คือ Window IOS และ Android โดยมีความแตกต่างในการใช้งานอยู่บ้าง และมีข้อจำกัดในการใช้งาน ซึ่งต้องรอการแก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม

 

                                                                          

 

                 

 

Go to top